"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถานีวิทยุกระจายเสียง 919 กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย"

 

หน่วยพัฒนาการพิเศษ

สำนักงานพัฒนาภาค ๑

สำนักงานพัฒนาภาค ๒

สำนักงานพัฒนาภาค ๓

สำนักงานพัฒนาภาค ๔

สำนักงานพัฒนาภาค ๕

สถานีวิทยุกระจายเสียง

๐ สถานีวิทยุ ๙๐๙

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๒

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๔

๐ สถานีวิทยุ ๙๒๑

๐ สถานีวิทยุ ๙๓๔๒๑ เม.ย.๖๕ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
มอบหมายให้ พล.ท.นำพล คงพันธ์ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>


๒๒ มี.ค.๖๕ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ให้การต้อนรับ Mr.Xiuqing Chen >>>


๑๖ มี.ค.๖๕ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บก.ทท.>>>


๘ มี.ค.๖๕ โดย พล.ท. ดำรงค์ คงเดช เสธ.นทพ.
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป
>>>

 บทบาทกองบัญชาการ
กองทัพไทย
สารคดีชุด
"สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา"
ตอน ทหารพัฒนา ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ฯ


งานกาชาด 2564
๑๐ พ.ค. ๖๕
บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๙ บก.นทพ.
ให้การต้อนรับ พล.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของ ผบ.ทสส.
>>>

๒๘ เม.ย. ๖๕
บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๙ บก.นทพ.
จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ทำความสะอาดพื้นที่ตั้งหน่วยและพื้นที่ใกล้หน่วย>>>

๒๑ เม.ย. ๖๕
บก.ทท.(นทพ.) วส.๙๑๙ บก.นทพ.
ให้การต้อนรับ พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ
>>>

๑๘ เม.ย. ๖๕
บก.ทท.(นทพ.) วส.๙๑๙ บก.นทพ.
ให้การต้อนรับ คณะครูผู้ฝึก, นชท.และนนส.ผท.
>>>
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
โทร. 02-5701098 / MAIL radio919919@gmail.com