"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถานีวิทยุกระจายเสียง 919 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา"

หน่วยพัฒนาการพิเศษ

สำนักงานพัฒนาภาค ๑

สำนักงานพัฒนาภาค ๒

สำนักงานพัฒนาภาค ๓

สำนักงานพัฒนาภาค ๔

สำนักงานพัฒนาภาค ๕

สถานีวิทยุกระจายเสียง

๐ สถานีวิทยุ ๙๐๙

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๒

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๔

๐ สถานีวิทยุ ๙๒๑

๐ สถานีวิทยุ ๙๓๔

จำนวนผู้เยี่ยมชมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

......เพิ่มเติม

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งขาติ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

......เพิ่มเติม
โครงการพัฒนาสัมพันธ์
เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

......เพิ่มเติม

ตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล
และชี้แจงมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยประจำหน่วย ในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓

......เพิ่มเติม


คอนเสิร์ตเปิดคลื่น
สไมล์ไลฟ์เปิดบ้าน
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

......เพิ่มเติมร่วมทำบุญถวายสังฆทาน
พร้อมทำความสะอาดรอบบริเวณ
พื้นที่เพื่อพัฒนาสัมพันธ์กับชุมชน
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

......เพิ่มเติม


บทบาทกองบัญชาการ
กองทัพไทย

ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส.
ตรวจเยี่ยมงาน และมอบของขวัญให้แก่เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓"
.....เพิ่มเติม


ผบ.นทพ.
ส่งมอบบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
.....เพิ่มเติม


ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร และมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาวให้กับราษฎ
.....เพิ่มเติม


ผบ.นทพ.ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจุดบริการประชาชน ของ สนภ.5 นทพ.
.....เพิ่มเติม
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
โทร. 02-5701098 / MAIL radio919919@gmail.com