"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถานีวิทยุกระจายเสียง 919 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา"


หน่วยพัฒนาการพิเศษ

สำนักงานพัฒนาภาค ๑

สำนักงานพัฒนาภาค ๒

สำนักงานพัฒนาภาค ๓

สำนักงานพัฒนาภาค ๔

สำนักงานพัฒนาภาค ๕

สถานีวิทยุกระจายเสียง

๐ สถานีวิทยุ ๙๐๙

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๒

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๔

๐ สถานีวิทยุ ๙๒๑

๐ สถานีวิทยุ ๙๓๔

จำนวนผู้เยี่ยมชมวส.๙๑๙ ทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนา ครบรอบ ๔๓ ปี

......เพิ่มเติม

ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

......เพิ่มเติม
ถวายสังฆทานและทำกิจกรรม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

......เพิ่มเติม
โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "ขวัญใจ นทพ."
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

......เพิ่มเติม
ทำบุญถวายสังฆทาน ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

......เพิ่มเติม
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางเขน
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

......เพิ่มเติม


บทบาทกองบัญชาการ
กองทัพไทย

สัมภาษณ์
พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
ผบ.นทพ.
ผบ.นทพ.และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จชต.เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ของ นพค.41 สนภ.4 นทพ.
.....เพิ่มเติม


ผบ.นทพ. และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
นพค.56 สนภ.5 นทพ.

.....เพิ่มเติม


พิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผบ.นทพ.
.....เพิ่มเติม


พิธีอำลาชีวิตรับราชการทหาร
ผู้ที่รับราชการครบเกษียณอายุราชการ
.....เพิ่มเติม
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
โทร. 02-5701098 / MAIL radio919919@gmail.com