"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถานีวิทยุกระจายเสียง 919 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา"


หน่วยพัฒนาการพิเศษ

สำนักงานพัฒนาภาค ๑

สำนักงานพัฒนาภาค ๒

สำนักงานพัฒนาภาค ๓

สำนักงานพัฒนาภาค ๔

สำนักงานพัฒนาภาค ๕

สถานีวิทยุกระจายเสียง

๐ สถานีวิทยุ ๙๐๙

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๒

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๔

๐ สถานีวิทยุ ๙๒๑

๐ สถานีวิทยุ ๙๓๔

จำนวนผู้เยี่ยมชมโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "ขวัญใจ นทพ."
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

......เพิ่มเติม
ทำบุญถวายสังฆทาน ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

......เพิ่มเติม
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางเขน
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

......เพิ่มเติม
ฝึกพนักงานราชการ ในสังกัด วส.๙๑๙ นทพ. จำนวน ๑๓ นาย
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

......เพิ่มเติม
กิจกรรมวันวิทยุกระจายเสียงไทย
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

......เพิ่มเติม
กิจกรรมโครงการ
ประกวดเขียนบทกลอนและเรียงความ
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

......เพิ่มเติม


บทบาทกองบัญชาการ
กองทัพไทย

สัมภาษณ์
พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
ผบ.นทพ.

วันคล้ายวันสถาปนา นทพ. ครบรอบปีที่ ๕๗
๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
.....เพิ่มเติมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน
“คืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”
.....เพิ่มเติมการสัมนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
.....เพิ่มเติม“วันนัดพบแรงงานทหารและประชาชนครั้งที่ ๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒”
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
......เพิ่มเติม
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
โทร. 02-5701098 / MAIL radio919919@gmail.com