"ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของเรา พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
>สัมภาษณ์
พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
ผบ.นทพ. 
หน่วยพัฒนาการพิเศษ

สำนักงานพัฒนาภาค ๑

สำนักงานพัฒนาภาค ๒

สำนักงานพัฒนาภาค ๓

สำนักงานพัฒนาภาค ๔

สำนักงานพัฒนาภาค ๕

สถานีวิทยุกระจายเสียง

๐ สถานีวิทยุ ๙๐๙

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๒

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๔

๐ สถานีวิทยุ ๙๒๑

๐ สถานีวิทยุ ๙๓๔

 

 
จัดทำโดย น.ต.หญิง ภาสินี มันตะลัมพะ / พ.อ.อ.อาริยะ คงด่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียง๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
โทร. 02-5701098 / MAIL radio919919@gmail.com