"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถานีวิทยุกระจายเสียง 919 กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย"


 

หน่วยพัฒนาการพิเศษ

สำนักงานพัฒนาภาค ๑

สำนักงานพัฒนาภาค ๒

สำนักงานพัฒนาภาค ๓

สำนักงานพัฒนาภาค ๔

สำนักงานพัฒนาภาค ๕

สถานีวิทยุกระจายเสียง

๐ สถานีวิทยุ ๙๐๙

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๒

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๔

๐ สถานีวิทยุ ๙๒๑

๐ สถานีวิทยุ ๙๓๔


 ๑๙ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)
โดย ผบ.นทพ. ร่วมคณะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโห >>>


๑๒ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)
โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป
>>>


๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)
โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ.
ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป
การช่วยเหลือประชาชน
>>>

๗ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)
โดย พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ สสน.นทพ.
>>>


บทบาทกองบัญชาการ
กองทัพไทย
มาตราการป้องกันไวรัส
Covid - 19


สิ่งที่ควรทำในช่วง
กักตัว 14 วันวส.๙๑๙ บก.นทพ. ดำเนินการจัดให้กำลังพล
ของหน่วยเข้ารับฟังการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ผบ.นทพ. >>>
วส.๙๑๙ บก.นทพ. จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน
และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์​เนื่องในโอกาสข้าราชการ เกษียณอายุราชการทหาร
>>>
วส.๙๑๙ บก.นทพ. จัดพิธีสักการะศาลพระพรหม พระบรมรูป ร.๕ รูปปั้น ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทำบุญถวายสังฆทาน ภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เนื่องในวันสถาปนา วส.๙๑๙ บก.นทพ.
ครบรอบปีที่ ๔๔
>>>
วส.๙๑๙ บก.นทพ.
นำกำลังพลทบทวนการฝึกท่าพระราชทาน
>>>
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
โทร. 02-5701098 / MAIL radio919919@gmail.com