"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถานีวิทยุกระจายเสียง 919 กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย" 

หน่วยพัฒนาการพิเศษ

สำนักงานพัฒนาภาค ๑

สำนักงานพัฒนาภาค ๒

สำนักงานพัฒนาภาค ๓

สำนักงานพัฒนาภาค ๔

สำนักงานพัฒนาภาค ๕

สถานีวิทยุกระจายเสียง

๐ สถานีวิทยุ ๙๐๙

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๒

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๔

๐ สถานีวิทยุ ๙๒๑

๐ สถานีวิทยุ ๙๓๔


 ๖ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี >>>


๒๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) ผบ.นทพ. พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. >>>


๑๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
>>>


๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี/รมว.กห >>>


บทบาทกองบัญชาการ
กองทัพไทย
มาตราการป้องกันไวรัส
Covid - 19


สิ่งที่ควรทำในช่วง
กักตัว 14 วันวส.๙๑๙ บก.นทพ.  ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส  เขตทวีวัฒนา  ก.ท. >>>
วส.๙๑๙ บก.นทพ. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดี
พระเกียรติคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
>>>
วส.๙๑๙ บก.นทพ. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
>>>
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ พ.ย.๖๓ วส.๙๑๙ บก.นทพ.
ได้นำนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ก.ท.
จำนวน ๑๐ คนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.ทท.
>>>
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
โทร. 02-5701098 / MAIL radio919919@gmail.com