ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บก.ทท. เชิญชวนนักเรียนระดับประถมถึงมัธยมตอนต้น ส่งคลิปเข้าร่วมประกวด สุนทรพจน์ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต" รายละเอียดเพิ่มเติม ...Click...

รายการหนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร ตอน ภารกิจนักรบสีน้ำเงินรายการหนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร
ย้อนหลัง ...Click...

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


หน่วยพัฒนาการพิเศษ

สำนักงานพัฒนาภาค ๑

สำนักงานพัฒนาภาค ๒

สำนักงานพัฒนาภาค ๓

สำนักงานพัฒนาภาค ๔

สำนักงานพัฒนาภาค ๕

สถานีวิทยุกระจายเสียง

๐ สถานีวิทยุ ๙๐๙

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๒

๐ สถานีวิทยุ ๙๑๔

๐ สถานีวิทยุ ๙๒๑

๐ สถานีวิทยุ ๙๓๔

จัดทำโดย น.ต.หญิง ภาสินี มันตะลัมพะ / พ.อ.ท.อาริยะ คงด่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียง๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
โทร. 02-5701098 / MAIL radio919919@gmail.com