โครงการต่างๆ


อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์รุ่นที่ 1
ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

โครงการประกวด เรียงความ ในหัวข้อ"เรารักพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10" โครงการประกวดการแสดงดนตรีเยาวชน ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส
เพิ่มเติม.... เพิ่มเติม.... เพิ่มเติม....

 

โครงการประกวด บทกลอน ในหัวข้อ
"รัชกาลที่9พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย"

โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โครงการประกวดภาพวาดระบายสี
ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
เพิ่มเติม.... เพิ่มเติม.... เพิ่มเติม....